Utflykt till Pålängsberget

Påminner om vår guidade utflykt nu på söndag 26 maj till fornborgen Pålängsberget på Hölösidan om Pålsundet .  Start kl 13 vid foten av berget intill grusvägen.
Ha bra skor, ta med fika.
Guiden berättar även om den marinarkeologiska inventeringen man gjorde i slutet av 1990-talet av mängden pålar som döljer sig under vattenytan i sundet.
Vid frågor, kontakta Waltraut 070 147 23 17.


 

Ändrat datum för föredrag på Oaxen

Datumet för föredraget med bildvisning om Rysshärjningarna 1719 av Magnus Ullman har ändrats till lördag 10 augusti kl 11.30.  Färjeavgång från Mörkö kl 10.35. Mera i kalendern inkl länk till färjetider.


Ändring i vårens program

Datumet för utflykten till Pålängsberget skjuts fram till söndag  26 maj kl 13.
Samling intill grusvägen vid foten av Pålängsberget. Fler detaljer finns att läsa i kalendern.


 

Hölöcirkeln

Vi fortsätter arbetet med insamling och bearbetning av material till kommande Hölöskrift.  Vill du vara med att dela dina kunskaper om Hölö är du välkommen. Vi brukar träffas dagtid en gång/månad men passar kvällstid bättre kontakta Louise. Nästa träff blir 27 februari kl 13 i Österby.  Blir det flera med intresse för kvällsträff, kommer denna att ske samma datum.


Tidiga bilder från Hölöskolan sökes

Hölöskolan stod klar 1972, och ersatte flera andra skolor.
Men vi saknar bilder från bygget av Hölöskolan, samt bilder från första tiden.

Det borde finnas massor av bilder på denna hos alla som gått i skolan.
Har du bilder som visar exteriör och interiör från första tiden, och egentligen ända fram tills den byggdes om för att även rymma högstadiet, så lånar vi gärna dessa för att skanna.
Bilder från själva bygget är extra intressanta.

Hör av dig till oss, Kontaktuppgifter hittar du här.


Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 


 Vi söker alltid gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr?
Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du här.