Årsmöte 24 mars

Wij Gammelgård, Hölö,  Klockan 13:00.
Välkomna!


Kerstin Strands Minnesfond  –  Ansökan  2019   

Det är dags att söka bidrag ur Kerstin Strands Minnesfond.
Utdelningen sker på Hölöskolans avslutning juni 2019.
De som kan söka bidrag ur fonden är verksamheter i Hölö-Mörkö eller ungdomar som är skrivna i Hölö-Mörkö samt ungdomar tidigare skrivna i Hölö-Mörkö men som på grund av studier är bosatta på annan ort. Med ungdomar menar stiftarna att man ej fyllt 25 år.
Läs mer…


Hölöcirkeln

Vi fortsätter arbetet med insamling och bearbetning av material till kommande Hölöskrift.  Vill du vara med att dela dina kunskaper om Hölö är du välkommen. Vi brukar träffas dagtid en gång/månad men passar kvällstid bättre kontakta Louise. Nästa träff blir 27 februari kl 13 i Österby.  Blir det flera med intresse för kvällsträff, kommer denna att ske samma datum.


Har hänt 2018

Bildvisningar 10 oktober och 29 november

18 oktober hade vi en bildkväll med tema Industrier.
Vi hade även turen att ha några där som kunde berätta lite om vissa bilder.
Vi visade en film från Oaxens kalkbruk från tiden när det var i bruk.
Vi hade även tänkt visa en film från Edeby Marmorbrott, men den filmen hade spårlöst försvunnit…
29 november hade vi en bildkväll med tema Lantbruk.
Vi visade även en film från Edebys lantbruk, samt även den filmen om Marmorbrottet som saknade den 18/10.
Fler sådana tillfällen kommer, har du önskemål på vad för bilder vi ska visa, hör av dig!
Hör även av dig om du har bilder du vill dela med dig av!


Tidiga bilder från Hölöskolan sökes

Hölöskolan stod klar 1972, och ersatte flera andra skolor.
Men vi saknar bilder från bygget av Hölöskolan, samt bilder från första tiden.

Det borde finnas massor av bilder på denna hos alla som gått i skolan.
Har du bilder som visar exteriör och interiör från första tiden, och egentligen ända fram tills den byggdes om för att även rymma högstadiet, så lånar vi gärna dessa för att skanna.
Bilder från själva bygget är extra intressanta.

Hör av dig till oss, Kontaktuppgifter hittar du här.


Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 

 


 Vi söker gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr?
Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du här.